Barjanska kolesarska povezava – kje je projekt zdaj?

Občina Dobrova – Polhov Gradec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana pripravljajo evropski projekt Barjanske kolesarske povezave. Prvi odsek, na katerem bo zgrajena kolesarska povezava v občini Dobrova – Polhov Gradec, bo odsek od Tržaške ceste v Ljubljani do naselja Gabrje, skupno pa bo po načrtih na tem delu do leta 2025 zgrajenih skoraj 40 kilometrov kolesarskih povezav. To pa je le del kolesarske povezave, saj celotna Barjanska kolesarska pot predvideva povezavo Vrhnika-Borovnica-Brezovica-Ig-Škofljica-Ljubljana-Horjul-Dobrova-Polhov Gradec. Barjansko kolesarsko omrežje, ki načrtuje skupaj kar 108 kilometrov novih kolesarskih površin, predstavlja pomemben dosežek tudi na državnem nivoju. Zato bo velik del sredstev za celotno investicijo, katere vrednost je ocenjena na približno 20 milijonov evrov, prispevalo Ministrstvo za infrastrukturo, projekt pa se bo delno financiral tudi iz evropskih sredstev.

Kaj pa se s kolesarsko povezavo v naši občini dogaja trenutno? Projekt nikakor ne miruje. Izgradnja kolesarske povezave med Ljubljano in naseljem Gabrje je načrtovana v letih 2022 in 2023, trenutno pa se zaključuje priprava projektne dokumentacije za omenjeni odsek. Projekt pa ne bo poskrbel le za nove in varne površine za kolesarje, temveč obsega tudi urejanje površin za pešce, umestitev avtobusnih postajališč, ureditev javne razsvetljave v naseljih, izvedbo premostitvenih objektov in rekonstrukcijo ceste na določenih mestih. Junija je občina v sodelovanju s pogodbenim partnerjem podjetjem GOB, d.o.o. stopila v stiki z vsemi lastniki zemljišč na odseku od Tržaške ceste do naselja Gabrje, po katerih bo povezava potekala, ter jim predstavila predviden poseg na njihovem zemljišču. Občina je organizirala tudi sestanek za tiste lastnike zemljišč, ki so imeli dodatna vprašanja glede projekta. Z lastniki pa občina trenutno uspešno sklepa služnostne pogodbe. Kar nekaj jih je že podpisanih, številka pa vsak dan raste. Sočasno v sodelovanju s projektantom podjetjem Boson, d.o.o. rešuje vse pripombe lastnikov zemljišč in išče rešitve, ki bodo ustrezale vsem vpletenim. Razrešuje pa tudi situacijo pri zemljiščih, katerih lastniki so preminuli, dedovanje pa še ni urejeno. Spomnimo pridobivanje omenjenih zemljišč bo potekalo v dveh fazah. Prav faza je sklepanje služnostnih pogodb z lastniki, druga (ki bo potekala po zaključeni gradnji) pa izplačilo odškodnin za zemljišča s strani Direkcije RS za infrastrukturo ter prepis nepremičnin.