Predstavitev kandidatov za predsednika ŠZL v novem mandatu

Na torkovi skupščini Športne zveze Ljubljane bodo klubi in društva, člani zveze, po določenem in veljavnem delegatskem ključu ter Poslovniku Skupščine ŠZL, izbirali novega predsednika ljubljanske krovne organizacije. Kandidata sta dva: mag. Janez Sodržnik in Jurij Klešnik.

Oba smo prosili za kratko predstavitev svojih usmeritev in programov: