Brezplačen vpis podatkov o vadbeni ponudbi

Klubi, društva, zavodi, espeji, firme in ostali organizatorji gibalnih, rekreativnih, športnih in terapevtskih vadbenih programov: vpišite podatke o novi vadbeni sezoni za velike in male, vrhunske in rekreativne športnike.

Preverite že morebitne vpisane podatke, jih popravite, dopolnite ali objavite nove. Vpišite podatke od 1. septembra 2020 naprej, upoštevajte pa programe za vse starostne skupine in sposobnosti, preventivne in terapevtske, tudi za osebe s posebnimi potrebami in za vse cenovne razrede. Upoštevajte vse objekte, ne le telovadnice, fitnese…, tudi gasilske domove, četrtne skupnosti, dnevne centre, zunanje športne objekte ali vadbo nekje v naravi.

Za objavo so potrebni vsaj naslednji podatki: naziv organizatorja (pravne osebe), športna panoga, naziv vadbe, vadbena sezona, kraj vadbe, objekt izvajanja programa in naslov objekta ali površine (podatke vpišite za vsak objekt posebej), ciljna skupina (lahko jih je več) ter kontakti za informacije o programu (spletna stran vadbe, e-pošta vadbe, telefon, FB vadbe). Dnevi in ure vadbe (urniki) niso pomembni!

Podatke vpišite do 25. junija 2020.

Informacije in pojasnila: info@szlj.si, www.szlj.si, www.rekreacija.si

naslov aplikacije za vnos podatkov: www.rekreacija.si/cms.php

naslov obrazca za urejanje dostopa do aplikacije: www.rekreacija.si/nov_uporabnik

Javni medijski servis športne rekreacije zagotavljata Športna zveza Ljubljane in Olimpijski komite Slovenije.

Program sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.