Posodobljena priporočila NIJZ za področje športa

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je na svoji spletni strani objavil posodobljena priporočila za izvajanje športih aktivnosti skladno z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

NIJZ je tako posodobil:

Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe in

Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času sproščanja ukrepov (COVID-19).

V primeru skupinskih prevozov na športna tekmovanje ali športne vadbe je prav tako potrebno smiselno upoštevati navodila in priporočila NIJZ na področju prevoza:

Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov in

Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Skladno z veljavnim Odlokom je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).