Državni Letni program športa za 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je seznanilo s sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19  in najavilo rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Rok za oddajo prijav je 9. 6. 2020.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije najdete www.gov.si.