Izredni ukrepi na področju kategorizacije športnikov

Trenažni procesi in nastopi na domačih ter mednarodnih tekmovanjih, ki so bili so zaradi epidemije koronavirusa prekinjeni, se ponovno vzpostavljajo. Ker pa trenutno stanje še ni normalizirano, to povzroča veliko škodo športu, predvsem športnikom in njihovim tekmovalnim karieram. Posledično je športnikom onemogočeno doseganje rezultatov, na podlagi katerih bi si pridobili ali podaljšali status kategoriziranega športnika s katerim so upravičeni do številnih statusnih pravic, ki jim pomagajo v njihovih življenjih.

V luči zagotavljanja obstoječih statusnih pravic na podlagi kriterijev, Zakona o športu in trenutnih izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa je OKS-ZŠZ kot rešitev nastale situacije za premostitev teh težav in v pomoč športnikom. Strokovnemu svetu RS za šport predlagal sprejetje izrednih ukrepov na področju kategorizacije športnikov v RS. Ta jih je na svoji 5. dopisni seji, dne 18.5.2020 tudi potrdil.

Sprejeti ukrepi so v skladu z drugim odstavkom 33. člena ZŠpo-1 objavljeni na www.olympic.si.