E-središče za spremljanje športnih poškodb

Olimpijski komite Slovenije sodeluje pri projektu Univerze na Primorskem – Fakultete za vede o zdravju, ki spremlja poškodbe športnikov pri nas. Glavni namen projekta je iskanje rešitev in predlogov, kako zmanjšati število teh poškodb. Med predvidenimi cilji, je beleženje pojavnosti in resnosti poškodb, saj bomo iz tega lažje razumeli epidemiologijo poškodb ter tako izboljšali preventivo.

Športnice in športnike vabijo, da izpolnijo vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani www.espos.si.

Več informacij o projektu pa dobite na osnovni strani projekta ESPOS.