Sproščanje omejitev na področju športa – fitnes centri

Objavljamo podrobnejšo razlago glede odpiranja fitnes centrov, ki so nam jo poslali s strani OKS-a, oni pa so ga prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

“Gospodarske družbe (d.o.o., s.p.), ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, kar večina fitnes centrov je, ne sodijo v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ampak  Ministrstva za gospodarstvo, ki ureja  njihovo storitveno dejavnost v času, ko je razglašena epidemija, preko Uredbe o začasni prepovedi pretoka blaga in storitev. Zadnji odlok te uredbe je bil sprejet 13. 5. 2020 na seji Vlade RS, ta pa še vedno določa nekaj izjem, ki jim storitvena dejavnost še ni dovoljena. Med temi je tudi dejavnost fitnes centrov. Po besedah državnega sekretarja MGRT g. Zajca na novinarski konferenci je to zato, ker so natančna navodila in priporočila za to specifično dejavnost še v izdelavi.

Medtem, ko Odlok v pristojnosti ministrstva za šport, ki je bil ravno tako sprejet na seji Vlade RS 13. 4. 2020, s 23. 5. 2020 dovoljuje tudi rekreativno vadbo  splošne populacije vseh starostnih obdobij, tudi v notranjosti športnih objektov, kar do sedaj ni bilo dovoljeno. Če se v notranjosti športnih  društev in javnih športnih objektov nahajajo fitnes trenažerji, namenjeni npr. dopolnilni vadbi športnikov, se skladno z navedenim odlokom lahko uporabljajo, pod enakimi pogoji, kot ostala oprema športnih dvoran.

Na OKS – ZŠZ si prizadevamo, da bi se sprostile omejitve tudi na tem področju.”