Volilna skupščina ŠZL bo 23. junija 2020

Junija 2020 poteče štiriletni mandat vodstvenim organom Športne zveze Ljubljane. V skladu s IV. točko Statuta ŠZL se vsa športna društva in klube, člane Športne zveze Ljubljane, pozove k evidentiranju kandidatov za organe ŠZL za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Na zadnji seji IO Športne zveze Ljubljane so člani odločili, da se volilna skupščina izvede do poletnih počitnic. Roki za kandidaturo novega sklica vodstvenih in nadzornih organov zveze ter disciplinske komisije začnejo teči danes in se zaključijo 1. junija 2020.

Da bi do volilne seje skupščine pripravili vse potrebno za volitve vas pozivamo, da predlagate kandidate za naslednje organe Športne zveze Ljubljane:

 • za predsednika Športne zveze Ljubljane
  kandidat za predsednika ob svoji kandidaturi predlaga tudi sestavo
  Izvršnega odbora na podlagi prispelih kandidatur in po pravilniku o
  volitvah. Voli se 1 kandidat skupaj z listo izvršnega odbora,
 • za člana Izvršnega odbora Športne zveze Ljubljane
  izvršni odbor sestavlja 13 članov, sekretar in predsednik ŠZL. Sestavo
  izvršnega odbora pripravi kandidat za predsednika na podlagi prispelih kandidatur in po pravilniku o volitvah,
 • za člana Nadzornega odbora Športne zveze Ljubljane
  za člane nadzornega odbora se voli 3 kandidate na podlagi prispelih
  kandidatur,
 • za člana Disciplinskega odbora Športne zveze Ljubljane
  za člane disciplinskega odbora se voli 3 kandidate na podlagi prispelih
  kandidatur.

Dokumentacija:

Predloge posredujte na obrazcih najkasneje do 1. junija 2020, v fizični obliki po navadni pošti ali osebno ali pa preslikano (skenirano) po e-pošti.