Pismo predsednika ŠZL županu MOL

“Prejšnji teden se je sestal Izvršni odbor Športne zveze Ljubljane. Obravnaval je, zaradi trenutne situacije z epidemijo in posledično prekinitvijo vseh dejavnosti, zelo slab položaj športni klubov in društev ter ostalih športnih organizacij v Ljubljani. Trenutno se z različnimi ukrepi srečujemo na vseh nivojih, ukrepi so posegli na vsa področja! Nič drugače ni s športom.

Odgovora o predlaganih ukrepih na področju športa, ki smo jih pomagali oblikovati tudi na Športni zvezi Ljubljane in jih je OKS-ZŠZ posredoval naprej Vladi Republike Slovenije še nimamo in vam ta trenutek žal povratne informacije še ne moremo posredovati.

Smo pa zelo veseli informacije, ki smo jo pridobili od podžupana MOL, g. Dejana Crneka, da bo MOL razdelil med klube in društva vsa razpisana sredstva v letu 2020 oz. jih ohranil v predlagani obliki. V ta namen je predsednik ŠZL mag. Janez Sodržnik poslal županu MOL g. Zoranu Jankoviću pismo zahvale in ga zaprosil, da se rezultati razpisa za leto 2020 čim prej zaključijo in da športna društva, klubi in druge športne organizacije v Ljubljani čim prej pridejo do prvih sredstev iz naslova razpisa v tem letu. S tem jim bo tudi olajšano to težko obdobje v katerem smo se vsi skupaj znašli.

Verjamemo, da bomo po tem obdobju vsi skupaj še močnejši in bolj povezani.”