Seja IO ŠZL je potekala v znamenju ukrepov

Izvršni odbor Športne zveze Ljubljane se je preko videokonference sestal na svoji 19. redni seji v mandatnem obdobju 2016-2020. Glavni dve točki dnevnega reda sta bili priprave na volilno skupščino in aktualne razmere v ljubljanskem in slovenskem športu v času epidemije.

Volilna skupščina ŠZL bi morala biti po prvotnem načrtu maja meseca. Zaradi trenutne situacije z epidemijo in vsem kar je povezano okoli nje, so se vsi člani IO ŠZL strinjali, da se le-ta prestavi. Dogovorjeno je bilo, da se skupščina skliče pred poletjem, če bodo okoliščine in vladni ukrepi to dopuščali. So se pa člani izvršnega odbora dogovorili, da se vso gradivo za skupščino obravnava na naslednji redni seji IO ŠZL, ki bo predvidoma v začetku maja. Točen datum skupščine bo določen naknadno oz. takrat, ko bodo ustvarjeni pogoji za to!

V nadaljevanju je potekala razprava o aktualnih razmerah v ljubljanskem in slovenskem športu v času epidemije. Vsi člani IO ŠZL so se seznanili z možnimi ukrepi na področju športa, ki jih je na Vlado RS naslovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in jih je na včerajšnji seji sprejel tudi IO OKS-ZŠZ. Te ukrepe je predstavil predsednik ŠZL mag. Janez Sodržnik, ki je tudi prvi podpredsednik OKS-ZŠZ. Pri oblikovanju teh predlogov ukrepov smo sodelovali tudi na Športni zvezi Ljubljane.

Glede trenutne problematike v ljubljanskem športu, pa je potekala razprava o trenutnem težkem položaju ljubljanskih športnih društev in klubov. V ta namen so se vsi člani IO ŠZL tudi zavzeli, da pozovejo Mestno občino Ljubljane in njenega župana g. Zorana Jankovića, da se vsa sredstva, ki so namenjena za ljubljanski šport v letu 2020, namenijo ljubljanskemu športu. Prav tako je izredno pomembno, da se ocenjevanje razpisa za sofinanciranje športa v letu 2020 čim prej konča, da društva in klubi dobijo čim prej sklepe ter posledično pogodbe in sredstva za njihove programe v letu 2020 s katerimi so kandidirali!

Člani IO ŠZL so prepričani, da bo MOL v trenutni situaciji, kot eden največjih sofinancerjev športa v Sloveniji in ne samo v Ljubljani, primerno odreagiral in pomagal športnim klubom in društvom ter drugim športnim organizacijam v Ljubljani, da lažje »preživijo«  to obdobje, ko sta se javno življenje in s tem tudi šport ustavila. Športna društva in klubi ter druge športne organizacije imajo zaradi nastale krize veliko škodo, ki jo same ne bodo sposobne prebroditi. Podpredsednik ŠZL Dejan Crnek in tudi podžupan MOL je povedal, da ocenjevanje vlog poteka, da se MOL zaveda trenutne situacije, ki se je zgodila tudi v ljubljanskem športu  v povezavi z epidemijo. Ob tem je dodal, da lahko društva in klubi v kratkem pričakujejo prve odločbe in pogodbe ter tudi prva nakazila v letu 2020.

IO ŠZL je tudi naložil sekretarju in strokovni službi, da redno obveščajo vse člane in tudi širšo športno javnost z vsemi informacijami in ukrepi, ki so pomembni za izboljšanje položaja društev in klubov v Ljubljani.