Ministri o blaženju pandemije na športni sektor

Hrvaško predsedstvo Svetu EU je organiziralo videokonferenco ministrov pristojnih za šport, ki se je je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Spregovorili so o možnih nadaljnjih ukrepih na državni in evropski ravni za blažitev posledic razmer, za nadaljnjo promocijo evropskega športa in za ustrezno vključitev športa v oživitvene načrte EU na področju gospodarstva.

Ministrica Kustec je na zasedanju opozorila, da je športna panoga globalno zelo prizadeta: »Vse oblike podpore športnim aktivnostim so se ustavile, veliki športni dogodki pa so prestavljeni ali celo odpovedani.« Ob tem je opozorila na pomen solidarnosti v športu: »V Evropskem modelu športa je solidarnost najpomembnejša vrednota. Ta je še posebej pomembna zdaj, v času med in po krizi.«

Zato je ministrica na zasedanju predlagala, da je treba v obdobju po epidemiji »zagotoviti ponovno oživitev športno-rekreativnih aktivnosti in pogojev, da bodo imeli vrhunski športi, ki po svoji naravi delujejo v skladu z načeli športnega trga, dovolj ugodno okolje v smislu davčnih obveznosti in ugodnosti za rehabilitacijo osnovnih športnih organizacij«.

Več preberite na www.gov.si.