Anketa o zastopanosti spolov v športnih organizacijah

Raziskave kažejo, da raznolikost spolov v organizaciji lahko poveča produktivnost, inovacije in uspešnost, vendar so ženske na številnih področjih družbe še vedno premalo zastopane. Šport pri tem ni izjema. Po spolu mešane ekipe so najučinkovitejše, žensko vodstvo pa lahko prispeva k posodobitvi, obnovi in ​​napredku organizacije ter njenega razvoja.

V okviru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez deluje tudi Komisija za ženski šport – Komisija za enakost spolov, ki ta čas izvaja anketo o zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v športu in o odnosu vodilnih v športnih organizacijah do tega področja. Prosijo, da si vzamete deset minut in izpolnite anketni vprašalnik.