Sproščanje ukrepov na področju športa

17. aprila sta se predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in generalni sekretar Blaž Perko sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Ministrica je poudarila, da po njenem mnenju goji Vlada RS zelo pozitiven odnos do športa. Napovedala je tudi, da bo Vlada imenovala državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, ki bo pristojen za šport. To bo Marjan Dolinšek, ki nastopi mandat državnega sekretarja 20. 4. 2020.

Nadalje je ministrica pojasnila, da so sredstva za Letni program športa za leto 2020 zamrznjena, vendar ne odvzeta. Zaenkrat zato lahko pričakujemo sredstva v razpisani višini, ki bodo razdeljena po koncu epidemije.

Predsednik in generalni sekretar OKS-a sta podrobneje predstavila predloge ukrepov OKS – ZŠZ za normalizacijo športa po koncu epidemije. Ministrica je prisluhnila argumentaciji in tudi mednarodni primerjavi, ki so jo pripravili na OKS – ZŠZ in se zavezala, da bodo po najboljših močeh predlagane ukrepe poskusili vključiti v predloge rešitev. Dogovorili so se, da se sproti obveščajo glede priprave ukrepov.

Ministrica je razložila, da so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje športnorekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjene izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev.

V prihodnjem tednu bo Direktorat za šport, v sodelovanju z OKS – ZŠZ, pripravil celovit predlog posebnih prilagoditev za izvajanje organiziranega trenažnega procesa za posamezne športne panoge, o katerem bo nato odločala Vlada Republike Slovenije. OKS – ZŠZ je v ta namen že pripravil osnutek konkretnih predlogov protokolov trenažnih procesov, na podlagi podatkov, ki so jih posredovale nacionalne panožne športne zveze. Prav tako je OKS – ZŠZ zbral informacije o pristopih v drugih državah članicah EU. Nadejamo se, da bomo v tesnem sodelovanju prišli do ustreznih rešitev za trening športnikov.