Predlog ukrepov OKS za tretji sklop megazakona

Več kot mesec dni je stanje v državi na meji normalnega. Koronavirus je prizadel vsa področja našega življenja. Šport ni izjema. Predviden izpad prihodkov v športu je skoraj 30 milijonov EUR.

Predlog ukrepov, ki jih je za tretji sklop megazakona predlagal Olimpijski komite Slovenije. Gre za odločilni trenutek od katerega bo odvisno preživetje športa:

 • Takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni;
 • Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada  dokazljivih prihodkov  zaradi odpovedi aktivnosti;
 • Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v  športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta;
 • Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev;
 • Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva;
 • Višji delež davčno priznanih donacij;
 • Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije;
 • Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije;
 • Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije;
 • Ukinitev Zakona o davku od srečk in
 • Uvedba možnosti vračila kupnine za vstopnice v obliki vrednotnic.