Plačilo najemnine za uporabo športnega objekta v času epidemije

Na Športno zvezo Ljubljane smo od naših članov in članic prejeli precej vprašanj v povezavi s plačilom najemnine za uporabo športnih objektov v času epidemije koronavirusa.

Glede na to, da je reprezentativni organ na področju športa z državo OKS-ZŠZ, smo glede omenjene problematike postavili vprašanje naši krovni športni organizaciji.

Njihova priporočila veljajo predvsem za najemnike, ki situacijami zaradi višje sile ali drugih oblik nemožnosti uporabe najetih prostorov nimajo predvidenih v svojih najemnih pogodbah.

V Zakonu interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil sprejet 94. člen, kjer je navedeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.

Za najem tržnih objektov pri OKS-ZŠZ menijo, da se lahko sklicujete na 617. člen Obligacijskega zakonika.

Priporočila o najemu javnih športnih objektov in objektov na trgu lahko najdete na www.olympic.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@szlj.si.