Delo od doma in čakanje na delo v NVO

Zaradi preprečevanja razširjanja koronavirusa COVID-19 tudi v nevladnih organizacijah organiziramo delo naših zaposlenih od doma. Lahko pa se tudi zgodi, da zaposlenim zaradi nastalih razmer ne moremo zagotoviti dela. V tem primeru lahko zaposlene napotimo na čakanje na delo doma. Oboje je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dodatno pa Mega anti-korona zakon (ZIUZEOP), ki ga je Državni zbor sprejel 2. 4. 2020 med drugim določa tudi, da država financira nadomestila plač delavcem na čakanju in predvideva izplačilo kriznega dodatka zaposlenim, ki v času epidemije delajo ter oprostitev plačila prispevkov.

Več o temi preberite na www.consulta.si.m