Interpretacija sprejetih interventnih ukrepov

Objavljamo izluščene uporabne informacije že sprejetih interventnih ukrepov, ki med upravičence štejejo tudi športna društva, športne zveze, športne delavce in športnike. Dodajamo tudi preglednico, ki jo je pripravila Obrtna zbornica Slovenije in ponuja vizualen pregled ukrepov.

POZOR!
Če nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP so pogoj za uveljavitev izredne pomoči tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP.

Upoštevajte, da v petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020, morate plačati en dan prej.

Več informacij na povezavi.

O ukrepih in uporabi zakona v praksi vas bomo sproti obveščali. Na nas se lahko obrnete na info@szlj.si.

Ostanite zdravi / ostanite doma.