OKS vladi predlaga devet ukrepov za pomoč po koncu pandemije

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez so v zadnjih tednih opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. Od več kot 2000 registriranih športnih organizacij so dobili odzive 613, od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev in zabeležili, da je zaradi pandemije koronavirusa ogroženih preko 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in več kot 4192 stalnih zunanjih sodelavcev. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah.  Samo med sodelujočimi organizacijami v poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 25.500.000,00€. Podatke bodo zbirali še naprej in zelo verjetno se bo znesek izpada prihodkov še povečeval.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je zato vsem odločevalcem poslal predloge ukrepov za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije.