Aktivni in zdravi olimpijci seniorji

Olimpijski komite Slovenije kot partner sodeluje v projektu Erasmus+ šport, katerega nosilec je Fakulteta za komercialne in poslovne vede, ostali partnerji pa so še Fakulteta za šport iz Poljske in organizacija Dajte ni krilja iz Makedonije. Vsebina projekta se navezuje na izvajanje športne dejavnosti med športniki v njihovem obdobju starosti.

Športna vadba je za ustrezen razvoj in za ohranjanje kakovostnega življenja pomembna za vse prebivalce. S primerno vadbo lahko pozitivno vplivamo tudi na zdravstveni status posameznika. Prizadevamo si, da se s športnimi dejavnostmi ukvarjajo tudi vrhunski športniki po zaključku tekmovalne kariere. Z željo po uspešnem načrtovanju programov in aktivnosti, je potrebno stanje o športni dejavnosti nekdanjih vrhunskih športnikov ustrezno preučiti.

Za začetek športnike vabijo k sodelovanju v anketnem vprašalniku.