Anketni vprašalnik za pripravo interventnih ukrepov

Spoštovani člani Športne zveze Ljubljane,

glede na trenuten položaj v povezavi z epidemijo koronavirusa (SARS-CoV 2) in ukrepe, ki jih je država sprejela, in iz nekaterih so bile športne organizacije izvzete, se je v pripravo teh ukrepov na področju športa vključil Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, katerega članica je tudi Športna zveza Ljubljane.

V luči priprave ukrepov se odločevalce ves čas poziva, da so le-ti usmerjeni tudi v športne organizacije, ki ste vsled situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki ogrožajo tudi prihodnje delovanje na področju športa.

Za ustrezno komunikacijo, podprto z dejstvi, pa potrebujejo na OKS-ZŠZ tudi informacije z vaše strani.

Zato vas skupaj naprošamo, da na spodnji povezavi, v najkrajšem možnem času odgovorite na vprašanja, ki nam bodo vsem skupaj v pomoč pri argumentiranju naših zahtev. Ukrepi bi se naj v sodelovanju z resornimi ministri pripravljali že v naslednjih dneh.

ANKETNI VPRAŠALNIK

Za sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.