Evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov

Strokovni svet za vrhunski šport je objavil evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov, narejeni na podlagi veljavnih kriterijev.

Aktualni evidenci sta zaradi uvedbe novega informacijskega sistema ter posledično težav z ohranjanjem arhiva in povezave novih posredovanih podatkov s starimi trenutno dostopni v excelovi datoteki. Zaradi navedenih težav sta bili evidenci objavljeni z zamudo, za kar se iskreno opravičujemo. 

Hkrati Strokovni svet za vrhunski šport začenja zahteven projekt revizije dokumenta “Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji”, čigar zaključek je predviden do konca leta 2020.

V ta namen je bila oblikovana delovna skupina, ki se je že sestala, projekt pa je trenutno v fazi pridobivanja potrebnih podatkov s strani Nacionalnih panožnih športnih zvez.

Evidenca kategoriziranih športnikov

Evidenca registriranih športnikov

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Tekmovalni sistemi