Razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v MOL

Mestna občina Ljubljana je objavila dva razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in za sofinanciranje turističnih prireditev v organizaciji turističnih društev ter za sofinanciranje turističnih prireditev, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta…

Za prvi razpis je na voljo 208.000 evrov, za drugega 72.000 evrov, za oba pa je rok za prijavo in oddajo zahtevane dokumentacije 5. marec 2020, do 11. ure.