Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov

Slovenski inštitut za standardizacijo prireja v petek, 14.02.2020 delavnico kako načrtovati, izvesti in vzdrževati igrišča in športnorekreacijske objekte in kako še drugače poskrbeti za njihovo varno uporabo.

 V nadaljevanju vam posredujemo link, kjer nadete tudi prijavnico http://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/koledar-izobrazevanj/prakticna-delavnica-varnost-otroskih-igrisc-in-sportnorekreacijskih-objektov-novosti-v-standardih.html

Prijavnice lahko do 11.02.2020 pošljete na Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska c. 152, SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na seminarji@sist.si ali po faksu na številko 01/478 30 94.