Brezplačen javni prevoz športnikov

Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta imajo od 1. februarja 2020 pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Omenjeno ne velja za mestni promet, kot je na primer LPP.

Pogoj za uveljavitev pravice je vpis v evidenco registriranih športnikov.

Informacije o postopkih vpisa registriranih športnikov za posamezno nacionalno panožno športno zvezo dobi upravičenec primarno pri svoji matični nacionalni panožni športni zvezi oz. pri OKS preko e-pošte info-vs@olympic.si ali po telefonu 01 230 60 28.

Več informacij o upravičencih, postopku uveljavljanja pravice do brezplačne vozovnice za registrirane športnike in evidenci registriranih športnikov lahko najdete na www.olympic.si.