Razpis MOL za šport za 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leta 2020, 2021 in 2022 je objavljen, rok za prijavo pa je 7. februar 2020.

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Tudi vsa dokazila in priloge morajo biti priložene v e- Razpis v skenirani obliki.

Podrobnosti o razpisu, zahtevah, rokih in načinu oddajanja dobite na www.ljubljana.si.

31. januarja se bo iztekel rok za dopolnitev 2. (lanskega) zahtevka. Po tem datumu dopolnjvanje zahtevkov ne bo več mogoče!