Sponzorstva in donacije Zavarovalnice Triglav

Zavarovalnica Triglav razpisuje termine za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev. Vlogo na prvi razpis lahko oddate do 23. januarja, do 16. ure. Nanj se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 17. februarju 2020.

Podrobneje si o razpisu lahko preberete na njihovi spletni strani www.triglav.eu. Za pomoč pri oddaji vloge in ostale informacije lahko pišete na sponzorstva@triglav.si.

Letos bosta sledila še dva razpisa: 2. razpis bo odprt od 14. aprila do 7. maja, 3. razpis pa bodo odprlt od 2. do 17. septembra.