Predlog LPŠ v MOL za 2020, 2021 in 2022

Športna zveza Ljubljane je s strani Oddelka za šport MOL pred tednom prejela osnutek Letnega programa športa za leta 2020, 2021 in 2022. Pozvani smo bili, da ta osnutek obravnavamo in v skladu z Zakonom o športu podamo na omenjen predlog tudi mnenje. Rok za oddajo mnenja nam je MOL določil do četrtka, 14.11.2019.

Na ŠZL menimo, da je rok za obravnavo LPŠ (do 14.11.2019) prekratek, saj želimo v to obravnavo vključiti tudi naše člane. Še posebej pomembno je to sedaj, saj obravnavamo LPŠ za obdobje naslednjih treh let.

Oddelku za šport, ki nas je pozval k obravnavi LPŠ in oddaji mnenja, smo posredovali dopis, v katerem smo jih seznanili, da bomo omenjen dokument obravnavali na redni seji IO ŠZL, ki bo v sredo, 27. novembra 2019.  Takrat bomo oblikovali tudi pripombe in predloge članov ter lastne, kar bomo posredovali na MOL. Na izoblikovan in usklajen predlog bo ŠZL uradno podala svoje mnenje v skladu z Zakonom o športu.

Objavljamo osnutek LPŠ za leta 2020, 2021 in 2022, vljudno pa naprošamo klube in društva, da do petka, 22. novembra posredujejo svoje predloge in pripombe nanj na elektronski naslov info@szlj.si.