Razpis prvenstva Ljubljane v kegljanju

Ljubiteljski kegljači, ki ste sodelovali že na spomladanskem delu ljubljanskega prvenstva, ste vabljeni na igro tudi v jesenskem delu tekmovanja. Začetek bo v soboto, 16. novembra.

Tekmovanje je razpisano za moške in ženske ekipe ter posameznike-ce. Moška ekipa šteje šest članov, ženska pa štiri tekmovalke. Ekipa je lahko tudi mešana, vendar tekmuje v moški konkurenci. Vsak tekmovalec ima v vsakem krogu na voljo 120 lučajev (4 x 30). Končna uvrstitev posameznikov in ekip je seštevek podrtih kegljev v obeh krogih (2 x 120 lučajev) tekmovanja. Tekmuje se po pravilniku KZS in določilih tega razpisa.

Pravico nastopa imajo moške in ženske ekipe delovnih organizacij, osnovnih športnih organizacij in interesne skupine, katerih člani stanujejo, so zaposleni na področju Mestne občine Ljubljana. Tekmovalci, ki nastopajo v I. in II. državni ligi nimajo pravice nastopa.

Liga bo potekala na Kegljišču Bežigrad na Staničevi ulici 41

Rok za prijavo je 14. november!

Informacije: KK Gobar, Branko Turk, 031 368 311.

Liga sodi v program Razgibajmo Ljubljano, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.