Mnenje na osnutek LPŠ 2020, 2021 in 2022 bo ŠZL izdala 27. novembra

V sredo, 27. novembra bo Športna zveza Ljubljane, na 17.  redni seji Izvršnega odbora, v skladu z Zakonom o športu, podala tudi mnenje na pripravljen oziroma predlagani osnutek Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022.

IO ŠZL bo obravnaval tudi problematiko v zvezi z anonimnim pismom, ki je prispelo na naslove članov ŠZL in v zvezi s tem podal tudi svoje stališče. V prejšnjem tednu se je v zvezi s tem pismom na izredni seji sestal tudi Nadzorni odbor ŠZL.

Tako kot vsako leto, bomo pa na zadnji redni seji v koledarskem letu, potrdili tudi prejemnike priznanj za vrhunske dosežke na področju športa, prejemnike priznan amaterskim športnim delavcem, jubilejne nagrade društvom in nagrade na področju športno rekreativnih tekmovanj. Nagrade bodo podeljene na prireditvi »Športnik leta 2019, ki bo 12. decembra, z začetkom ob 17. uri, v Festivalni dvorani.