Usposabljanje strokovnjakov v športni rekreaciji

OKS-ZŠZ je na svoji spletni strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi (aktualni razpisi) objavil razpis za program usposabljanja ŠPORTNA REKREACIJA – 1. stopnja usposobljenosti, ki bo potekal med 22. 11. 2019 in 03. 02. 2020 v Mariboru.

Priložena je vsebina razpisa in urnik ter vezano na uvedbo nove spletne aplikacije za prijavo tudi navodila za prijavo (v video obliki dostopna tudi na http://prijave.olympic.si).

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je: 14.11.2019 do 14.00 ure.