Plakete Državnega sveta RS

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja.

Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v četrtek, 5. decembra 2019, ob 11.00 uri, v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4.

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.

Objavljamo razpis, pravilnik o priznanjih in plaketah in obrazec za prijavo.

Obrazec s predlogom za obravnavo pošljite najkasneje do petka, 8. novembra 2019, na naslov: Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).