Razpis nagrad Marjana Rožanca

Mestna občina Ljublčjana je objavila Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Nagrado za izjemen športni dosežek se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. oktobra preteklega leta, do 31. oktobra tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad.

Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri nagrade.

Predloge pošljite do vključno 4. novembra 2019.

Podrobnosti preberite na www.ljubljana.si.