Komunikacija – ključ do dobrega odnosa

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa. Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje prostovoljcev.  

Na tematskih usposabljanjih dobijo prostovoljci dodatna znanja, na podlagi katerih so lahko še boljši. Na tematskih usposabljanjih se srečajo z drugimi prostovoljci, ki delajo na podobnih projektih, kar vodi v nova mreženja in sodelovanja ter posledično še boljše izvedbe vaših projektov. Namenjena so tistim prostovoljcem, ki iščejo dodatna znanja in refleksijo na svoje delo. Za mnoge prostovoljce pomeni udeležba na usposabljanju nagrado in še dodatno motivacijo za delo.

Več informacij: Andreja Hleb, usposabljanja@filantropija.org ali 01 430 12 88

Prijavo na tematsko usposabljanje lahko oddate preko pisne prijavnice ali kontaktnega obrazca.