Začnite z redno vadbo že danes!

Pomembno je zavedanje, da smo najprej sami odgovorni za svoje zdravje, zdravstveni sistem pa nam pomaga, ko zbolimo. Ker je tudi bolezen del življenja, se moramo naučiti spopasti z njo in najboljši način, da se ji izognemo, je preventiva! Sem sodi tudi dovolj gibanja. Zanj v Ljubljani skrbijo številna društva in zasebniki, med društvi pa je tudi Društvo Šola zdravja, ki letos praznuje desetletnico delovanja.

Na začetku je bila vadba namenjena predvsem starejšim in ljudem v pokoju, ki so poleg rednega gibanja potrebovali tudi socialne stike. Iz osnovne dejavnosti so se razvile še druge, interesne dejavnosti – petje, ples, pohodništvo, izleti, udejstvovanje članov na organiziranih prireditvah na lokalnem ali nacionalnem nivoju. Tako je Šola zdravja s svojo oranžno barvo postala prepoznaven in vse bolj nepogrešljiv dejavnik v življenju slovenske družbe. Ker se dobre ideje hitro širijo, se je tudi ideja Šole zdravja prenesla na mlajše generacije – vedno več je sodelovanja z vrtci, šolami in zdravstvenimi domovi. Danes se vsi zavedamo, da je zdravje odvisno od več dejavnikov: od čistega okolja in vode, zdrave hrane, rednega gibanja, razvitih socialnih stikov in nestresnega načina življenja.

Danes vsako jutro telovadi 4200 članov društva (ta ima sedež v Domžalah), 192 skupin v 76 slovenskih občinah, od tega v ljubljanski podružnici deluje 23 skupin.

Če bi tudi vi radi kaj storili zase in svoje zdravje, poiščite najbližjo skupino »oranževcev« v svoji okolici in se jim pridružite. Kot pravi idejni vodja društva, Nikolay Grishin, vsak trenutek je lahko nov začetek! Morda je ta trenutek napočil ravno zdaj?

Podrobneje jih boste spoznali na solazdravja.com.