Gremo peš!

V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na delavnice GREMO PEŠ! VARNO IN ZDRAVO, kjer se boste lahko seznanili z vsemi koristmi hoje. Med drugim kako hoja vpliva na vaše zdravje in vitalnost, kako najbolje poskrbeti za svojo varnost, oddali boste lahko tudi predloge za izboljšanje varnosti pešcev v vaši četrtni skupnosti, ob koncu pa se udeležili še nordijske hoje pod strokovnim vodstvom.

Lokacije in termini:

Torek, 17.9. (10.00-12.00) – ČS Moste – Ob Ljubljanici 36a, sejna soba št. 8

Torek, 17. 9. (14.00-16.00)  – ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30, dvorana v  kleti

Sreda, 18. 9. (10.00-12.00)  – ČS Šiška, Kebetova 1

Sreda, 18.9. (14.00-16.00)  – ČS Center, Štefanova 1 

Četrtek, 19.9. (10.00-12.00)  – ČS Bežigrad, Vojkova 1, sejna soba  in/ali Severni park

Četrtek, 19. 9. (14.00 – 16.00) – ČS Rudnik, Pot k ribniku 20