Posredujte predloge za priznanja OKS

V mesecu oktobru bomo obeležili obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije. Ob svečani prireditvi načrtujemo tudi podelitev priznanj zasluženim posameznikom, skupinam ali organizacijam. Pozivamo vas, da razmislite o možnih kandidatih za priznanja OKS – ZŠZ, in sicer Častno listino OKS – ZŠZ ali Plaketo OKS – ZŠZ.

Predloge za priznanja prosimo posredujte Športni zvezi Ljubljane na e-poštni naslov matej.pogacar@szlj.si.

Rok za predlaganje kandidatov je do vključno torka, 10. septembra 2019.