Rok za oddajo 1. zahtevkov MOL do 30. avgusta

Opozarjamo vas, da se 30. avgusta, skladno s 3. členom pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019, izteče rok za oddajo 1. zahtevkov za sofinancirane dejavnosti.

Po navedenem roku ne boste mogli oddati 1. zahtevka, kar posledično pomeni, da dela pogodbenih sredstev ne boste mogli porabiti.