Razpis za šport v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Razpisanih je 32.410,00 evrov, od tega 25.928 za športne programe in 6.482 € za vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti. Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo in imajo sedež v občini Dobrova-Polhov Gradec.

Rok za oddajo vlog je 29. maj 2019, podrobnosti pa dobite na spletni strani.