Izvajalci športnih programov, povezanih z vodo – pozor!

Glasilo Ljubljana, ki v nakladi 121.800 izvodov izhaja desetega v mesecu, bo v junijski številki posvečena gibalni, rekreativni in športni ponudbi programov, ki so povezani z vodo in jih izvajate v Ljubljani. Razgibajmo Ljubljano bo poskrbel za krajšo najavo teh programov, seveda pa nam jih morate pravočasno poslati, kar pomeni do 30. aprila. Najavo nam pošljite v obliki vaših oglasov, letakov…, ne pozabite pa na obvezne podatke, ki so začetek vadbe, lokacija izvajanja vadbe, sezona (trajanje vadbe), športna panoga, ciljne skupine in kontaktni podatki (vsaj telefon, e-pošta, splet).

Objava je brezplačna.

Vabljeni ste tudi k sodelovanju na našem »živem« večdnevnem dogodku – Športnem poletju, podrobnosti o njem pa preberite na www.razgibajmoljubljano.si.