Prevozi skupin otrok v cestnem prometu

V Policiji si prizadevajo zagotavljati in ohranjati najvišji nivo varne udeležbe za vse udeležence v cestnem prometu. Posebno pozornost namenjajo najranljivejšim skupinam udeležencev, kamor spadajo tudi otroci. Z željo, da se ne bi ponovila prometna nesreča, v kateri je bil pred nedavnim udeležen avtobus, ki je prevažal tudi otroke, vas prosijo, da pod okriljem partnerskega odnosa skupaj naredimo več za zakonite in predvsem varne prevoze otrok v cestnem prometu.

V priponki vam posredujemo dopis Generalne policijske uprave na temo prevoza »skupine otrok«  Prevozi skupine otrok OKS, katerega nam je poslal Olimpijski komite Slovenije (OKS-ZŠZ).

V kolikor imate glede omenjene problematike kakšne pobude ali predloge, jih prosim naslovite na OKS-ZŠZ, elektronski naslov mitja.urbanc@olympic.si,  kjer jih bodo zbirali ter jih v sodelovanju z GPU poskusili razrešiti.

Več o prevozih skupin otrok v cestnem prometu na: GPU-Policija svetuje.