Usposabljanje trenerjev športne rekreacije in funkcionalnih vadb

Fakulteta za šport razpisuje usposabljanje za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb. Zaradi nove zakonodaje na področju športa je to zadnja izvedba tega usposabljanja.

Namen usposabljanja

Program za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb omogoča slušateljem:

  • osnovna in specifična teoretična ter praktična znanja za učinkovito vodenje programov športne rekreacije v dvorani in v naravi.
  • Kandidati bodo sposobni načrtovati, organizirati, voditi in preverjati učinke različnih funkcionalnih športno rekreativnih vadb za različne starostne skupine (tako v okviru prostočasnih športno rekreativnih dejavnosti kot na delovnem mestu).
  • Kandidati bodo poznali in razumeli koncepte aktivnega (zdravega) življenjskega sloga in pomena športne rekreacije v okviru le-teh. Poznali in razumeli bodo koncepte funkcionalne vadbe ter posebnosti pri uporabi različnih vadbenih pripomočkov.
  • Prav tako bodo seznanjeni s priporočili vadbe za zdravje v vseh starostnih kategorijah in posebnih skupinah ter bodo sposobni izvedbe osnovnih programov športne rekreacije ter funkcionalnih vadb tako v prostem času kot na delovnem mestu; tako v dvorani kot naravi. Pridobljene kompetence bodo omogočale usposobljenim kandidatom delovanje v storitvenem sektorju, na področjih kot so organizacija in vodenje vadbe v fitnes centrih, športnih društvih, v turizmu/hotelih, domovih za starejše osebe, dnevnih centrih in drugih zavodih, društvih, družbah in organizacijah, ki vključujejo gibalno športno dejavnost.
  • Kandidati se lahko zaposlijo tudi v zasebnih podjetjih s področja športne vadbe ali pa sami ustanovijo lastna podjetja za izvajanje storitev s področja športa.

Usposabljanje traja 150 ur. Vsebine potekajo v obliki predavanj, vaj ter delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi. Program je povezan z vsemi programi na področju športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport. Kandidatom, ki pridobijo naziv Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb, je tako omogočena pridobitev ostalih usposobljenosti (na področju fitnesa, pilatesa, rekreativnega teka in aerobike, torej na programih s področja športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje).

Trajanje tečaja

Tečaj bo trajal od 3.6. – 28.6.2019. Podroben potek usposabljanja je razviden iz URNIKA.

 

Pogoje si preberite v razpisu.