Razpis za vaditelje športnih dejavnosti predšolskih otrok

Fakulteta za šport razpisuje zadnjo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok 2.

Temeljni cilj programa je udeležencem posredovati osnovne teoretične in praktične informacije za samostojno načrtovanje in izvajanje programov športnih dejavnosti za predšolske otroke. Udeleženci bodo pridobili znanja za izvajanje različnih oblik športne vadbe za otroke skupaj s starši in družinsko športno vadbo. Znali bodo samostojno organizirati splošno športno vadbo za otroke, ki temelji na med področnih povezavah (področja gibanja z jezikom, matematiko, naravo, družbo in umetnostjo) ter vadbo, ki vključuje osnovne elemente različnih športov (ples, osnove iger z žogo, atletike, gimnastike …).

Kandidati, ki imajo že pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja z nazivom Strokovni delavec 1 – Temeljna športna vzgoja za otroke od 0 do 6 let morajo opraviti le drugi del usposabljanja, ki predstavljajo nadgradnjo znanja, ki so si ga že pridobili. Prav tako lahko s tem nazivom to dejavnost opravljajo samostojno.

Usposabljanje bo potekalo od ponedeljka 3. do vključno sobote 15. junija. Podroben potek usposabljanja je razviden iz urnika, pogoje pa preberite na www.fsp.uni-lj.si.