V Stožicah bodo zgradilidve vadbeni nogometni igrišči

Jugovzhodno od Športnega parka Stožice bodo, ob zdajšnjem osrednjem nogometnem stadionu, zgradili dve vadbeni nogometni igrišči. Večje (106×66 m) bo prekrito z naravno travo, manjše (106×58,5 m) pa z umetno. Predvidena je tudi ureditev gozdička, zelenic in utrjenih pohodnih površin v neposredni bližini.

Na vzhodni strani bosta igrišči mejili na Štajersko cesto, na južni strani s Potjo spominov in tovarištva, severozahodni rob pa meji na nedokončani del trgovskega dela Športnega parka Stožice.

Na novih igriščih bodo moštva trenirala in se pripravljala na tekme v športnem parku. Konec gradbenih del je predviden v roku štirih mesecev po začetku gradnje.