Razpis za “Hura, prosti čas” za 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:

  • prvomajske počitnice (od 27. 4. do 4. 5. 2019)
  • poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2019)
  • poletne počitnice II (od 26. 8. do 30. 8. 2019)
  • jesenske počitnice (28. 10. in 30. 10. 2019).

Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.