Vprašanje razumevanja temeljnih pojmov v športu

Komisija za doktrino športa, v okviru cikla Samorefleksija v športu, vabi na posvet, ki bo v četrtek 14. marca od 15.00 potekal v Murnikovi sobi Fakultete za šport v Ljubljani. Namen posveta je razčleniti naslovno tematiko v zvezi z uveljavljanjem novega Zakona o športu.

Iztočnice:

  • vsaka stroka posveča posebno pozornost razumevanju temeljnih pojmov svojega področja
  • novi Zakon o športu vsebuje “pomen izrazov”, ki je nezadosten oz. ne podaja vseh ključnih značilnosti športne dejavnosti
  • športna strokovna doktrina ni dovolj natančno opredeljena in upoštevana v razpisih
  • kako je možno in potrebno razumeti nacionalni in lokalni javni interes; kakšna je vsebinska razlika med rekreativno in tekmovalno vadbo; v čem je razlika med množičnim športom in športom za vse, med vrhunskim in kakovostnim športom itd.
  • razumevanje temeljnih pojmov je ključnega pomena za razlago zakonskih določb in usklajevanje programskih okvirjev ter vrednotenje posameznih dejavnosti.

 

Informacije dobite v priponki in po telefonu 031 682 811.