Preberite februarsko Ljubljano

Vsak mesec sredi meseca izide nova številka glasila Mestne občine Ljubljana, ki jo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Ljubljane. Izhaja v nakladi 121.800 izvodov. Prinaša vrsto zanimivih vsebin, vedno tudi rekreativnih oziroma povezanih s spodbudami in idejami za zdrav način življenja. Tudi v tokratni številki poiščite rubriko Razgibajmo Ljubljano in preberite kako o rekreaciji razmišlja drsalec, olimpijec Luka Klasinc, kaj planincem priporočata naši dve osrednji gorniški organizaciji Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna služba, radicionalen pa je napovednik rekreativnih dogodkov v Ljubljani.