Razpis MOL za šport bo predvidoma objavljen 1. marca

Na februarski seji Mestnega sveta v Mestni občini Ljubljana, bo med ostalim gradivom obravnavan in verjetno sprejet tudi Letni program športa v MOL za leto 2019. Dokument, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 evrov sredstev: za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo je od tega zagotovljenih 5.143.693 evrov (od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana in osnovnih šol 3.797.981 eurov ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 1.345.712 evrov), za programe športa pa 7.175.624 evrov (od tega se bodo programi športa financirali neposredno iz proračuna v višini 367.087 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 6.687.538 evrov, za tekoče transferje v javne zavode pa 121.000 evrov).

Predlog Letnega programa športa v MOL za 2019 si preberite na www.ljubljana.si.

Gledena časovnico in zakonsko obveznost razopisovalca po objavi razpisa v Uradnem listu, bo ta predvidoma objavljen v petek, 1. marca 2019.