Bi upravljali rolkarski park?

Formalno organizirane interesne skupine, ki pokrivajo področje urbanih športov, MOL vabi k oddaji prijave za upravljanje z parkom za rolkarje pod Fabianijevim mostom.

Park so odprli oktobra lani, uredili so ga na pobudo rolkarjev, opremljen pa je s polkrožno minirampo, umeščeno med štiri stebre mostu, ter dvema manjšima betonskima elementoma. Vstop vanj je skozi dvokrilna nihajna vrata, poskrbeli so tudi za osvetlitev, da ga rolkarji lahko uporabljajo tudi v večernih urah.
V zimskem času je odprt od 10. do 20. ure, v poletnem času pa od 10. do 22. ure.

Rok za oddajo ponudb je petek, 15. februar 2019. Sprejemao jih na naslovu martin.macek@ljubljana.si.