Razpis za šport v Občini Brezovica

Občina Brezovica razpisuje 110.000 evrov za namen sofinanciranja programov športa v občini za leto 2019.

Sredstva namenjajo za izvajanje športnih programov, vzdrževanje športne dvorane na Brezovici, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in organizacijo športnih ter promocijskih dogodkov.

Rok za prijavo je do vključno 25.2.2019, prijavijo pa se lahko organizacije, ki so na dan objave razpisa registrirane in imajo sedež v občini najmanj eno leto. Ostale razpisne pogoje in podrobnosti dobite na www.brezovica.si.